• Foto1
  • Foto3
  • Foto3

Komplexní služby čištění oděvů a praní prádla
Pro soukromé zákazníky i organizace

Reklamace

V případě, že nejste spokojeni s naši službou, je nutno provést reklamaci bez většího odkladu. Nejlépe při převzetí zakázky. Samozřejmě budeme Vaši reklamaci bezodkladně řešit. Pokud budete požadovat sepsání reklamačního protokolu, je potřeba k jeho sepsání dodat doklad o pořízení reklamovaného oděvu. Tento doklad musí obsahovat: datum nákupu, místo nákupu a cenu. Pokud tento doklad již nemáte k dispozici, je možno jej nahradit Vašim písemným prohlášením s uvedením údajů stejných jako jsou uvedeny na dokladu o nákupu.

 
 
 

Jsme členy:

APAČ - Asociace prádelen a čistíren ČR
SOTEX - Národní asociace pro symboly údržby

SaF-SERVIS, s.r.o. Prostějov
Telefon:+420 582 347 761
Mobil: 603 862 338
E-mail: info@safservis.cz

IČ : 25510762
DIČ :CZ25510762