• Foto1
  • Foto3
  • Foto3

Komplexní služby čištění oděvů a praní prádla
Pro soukromé zákazníky i organizace

Ceník

Požadované položky z ceníku jsou k nahlédnutí na našich provozovnách.

Zákaznický list

Zakoupením zákaznického listu máte možnost čerpat služby, které poskytuje Naše firma až do výše ceny listu. Odepsání celé částky není časově omezeno.

Poskytované služby

Ceny za služby jsou určeny podle ceníku firmy SaF-SERVIS, s.r.o., platného v době poskytování služby.

Vážení zákazníci naší firmy. Doufáme, že jste byli v minulosti spokojeni s naší prací a že nám i v časech příštích zachováte přízeň.

Situace všech firem, v současné těžké době, není dobrá. Od státu nemůžeme očekávat žádnou podstatnější pomoc. Proto se obracíme především na Vás, naše zákazníky s upozorněním.

V naší firmě , již mnoho let, je možno zakoupit Zákaznický list. Řada Vás, našich zákazníků, jej využívá a jsou spokojeni. Zákaznický list je formou předplacení služeb. Nemusíte platit každou jednotlivou službu, kterou pro Vás provedeme a ještě to má pro Vás tu výhodu, že zakoupením Zákaznického listu získáte slevu na provedených službách. Sleva je 5 - 9 % z provedených prací.

Zakoupíte Zákaznický list s hodnotou 2000,- Kč a zaplatíte 1820,- Kč nebo zakoupíte Zákaznický list s hodnotou 1000,- Kč a zaplatíte 950,- Kč.

Těšíme se na setkání s Vámi

 
 
 

Jsme členy:

APAČ - Asociace prádelen a čistíren ČR
SOTEX - Národní asociace pro symboly údržby

SaF-SERVIS, s.r.o. Prostějov
Telefon:+420 582 347 761
Mobil: 603 862 338
E-mail: info@safservis.cz

IČ : 25510762
DIČ :CZ25510762