• Foto1
  • Foto3
  • Foto3

Komplexní služby čištění oděvů a praní prádla
Pro soukromé zákazníky i organizace

Poradenská činnost

Poradenská činnost při výstavbě a provozu chemických čistíren a prádelen

Posouzení podnikatelského záměru před výstavbou chemické čistírny nebo prádelny po stránce technické a legislativní, ve vztahu k orgánům státní správy (stavební úřad, orgány ochrany životního prostředí atd.)

Návrh dodávky kompletní technologie chemické čistírny a prádelny.

Kontakt : tel. 603 862 338

 
 
 

Jsme členy:

APAČ - Asociace prádelen a čistíren ČR
SOTEX - Národní asociace pro symboly údržby

SaF-SERVIS, s.r.o. Prostějov
Telefon:+420 582 347 761
Mobil: 603 862 338
E-mail: info@safservis.cz

IČ : 25510762
DIČ :CZ25510762